გათამაშებაში მონაწილეობა ახდენს თუ არა გავლენას მომავალში სხვა სახის ვიზის მიღებაზე?

არასაიმიგრაციო ვიზა ეძლევა ადამიანებს, რომლებიც გასაუბრებისას კონსულს დაარწმუნებენ იმაში, რომ ქვეყნის მიტოვებას არ აპირებენ, რომ მათ „მჭიდრო კავშირები“ აქვთ საკუთარ ქვეყანაში და, რომ აშშ-ში მოკლევადიანი ვიზიტის შემდეგ აუცილებლად დაბრუნდებიან შინ. საქმის განხილვისას კონსული მრავალ ფაქტორს ითვალისწინებს, მათ შორის, სურს თუ არა განმცხადებელს საიმიგრაციო (მწვანე ბარათის) ვიზის მიღება, მაგრამ არ არსებობს კანონი ან რეგულაცია, რომელიც ავტომატურ დისკვალიფიკაციას გაუკეთებს ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა საბუთები შეტანილი საიმიგრაციო ვიზაზე (მწვანე ბარათზე). არასაიმიგრაციო ვიზის შესახებ საქმის განხილვა ბევრად მეტზეა დამოკიდებული, ვიდრე, მხოლოდ ამ ერთ ასპექტზე.

შემიძლია თუ არა ოჯახის წაყვანა მწვანე ბარათის მოგების შემთხვევაში?

მწვანე ბარათის მოგების შემთხვევაში შეგიძლიათ მეუღლის და შვილების წაყვანა

როგორი ფოტოა საჭირო მწვანე ბარათის გათამაშებისთვის?

გათამაშებისთვის საჭიროა სპეციალურად ამისთვის გადაღებული ფოტოს ელ-ვერსია

რა ღირს მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა უფასოა, თუმცა თქვენ შესაძლოა დაგჭირდეთ

რის მიხედვით ირჩევა გამარჯვებული?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში გამარჯვებული არ ირჩევა რაიმე კონკრეტული კრიტერიუმით.

აქვს თუ არა მნიშვნელობა რეგისტრაციის დროს და ადგილს?

გათამაშებაში რეგისტრაცია ხდება ოქტომბერ-ნოემბერში (წინასწარ გამოცხადებულ რიცხვებში)

;;