როგორი ფოტოა საჭირო მწვანე ბარათის გათამაშებისთვის?

ფოტო უნდა იყოს ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადაღებული, სპეციალური მოთხოვნების დაცვით:

თეთრი ან ღია ფერის ფონზე, ჩრდილების გარეშე;

ზომა მინიმუმ 600 X 600 პიქსელზე, მაქსიმუმ 1200 X 1200 პიქსელზე;

ქუდის (გარდა რელიგიური დანიშნულებისა), სათვალის ან სხვა ისეთი აქსესუარის გარეშე, რომელიც ფარავს სახეს;

ფოტოშოპში ან სხვა მსგავს პროგრამაში დამუშავების გარეშე;

იხილეთ ნიმუში:

მწვანე ბარათის გათამაშების ფოტო

შემიძლია თუ არა ოჯახის წაყვანა მწვანე ბარათის მოგების შემთხვევაში?

მწვანე ბარათის მოგების შემთხვევაში შეგიძლიათ მეუღლის და შვილების წაყვანა

გათამაშებაში მონაწილეობა ახდენს თუ არა გავლენას მომავალში სხვა სახის ვიზის მიღებაზე?

არ არსებობს კანონი ან რეგულაცია, რომელიც ავტომატურ დისკვალიფიკაციას გაუკეთებს ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა საბუთები შეტანილი მწვანე ბარათზე

რა ღირს მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა უფასოა, თუმცა თქვენ შესაძლოა დაგჭირდეთ

რის მიხედვით ირჩევა გამარჯვებული?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში გამარჯვებული არ ირჩევა რაიმე კონკრეტული კრიტერიუმით.

აქვს თუ არა მნიშვნელობა რეგისტრაციის დროს და ადგილს?

გათამაშებაში რეგისტრაცია ხდება ოქტომბერ-ნოემბერში (წინასწარ გამოცხადებულ რიცხვებში)

;;