შემიძლია თუ არა ოჯახის წაყვანა მწვანე ბარათის მოგების შემთხვევაში?

გათამაშებისთვის რეგისტრაციის დროს აუცილებელია სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფი მეუღლის და 21 წლამდე დასაოჯახებელი შვილების მონაცემების მითითება. მოგების შემთხვევაში მოგება ვრცელდება მათზეც და აპლიკანტს შეუძლია პირველივე წელს წაიყვანოს ოჯახიც. თუმცა მეუღლის და შვილების წაყვანა არ წარმოადგენს აუცილებლობას და მოგებულ აპლიკანტს შეუძლია მარტო წასვლაც.

როგორი ფოტოა საჭირო მწვანე ბარათის გათამაშებისთვის?

გათამაშებისთვის საჭიროა სპეციალურად ამისთვის გადაღებული ფოტოს ელ-ვერსია

გათამაშებაში მონაწილეობა ახდენს თუ არა გავლენას მომავალში სხვა სახის ვიზის მიღებაზე?

არ არსებობს კანონი ან რეგულაცია, რომელიც ავტომატურ დისკვალიფიკაციას გაუკეთებს ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა საბუთები შეტანილი მწვანე ბარათზე

რა ღირს მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა უფასოა, თუმცა თქვენ შესაძლოა დაგჭირდეთ

რის მიხედვით ირჩევა გამარჯვებული?

მწვანე ბარათის გათამაშებაში გამარჯვებული არ ირჩევა რაიმე კონკრეტული კრიტერიუმით.

აქვს თუ არა მნიშვნელობა რეგისტრაციის დროს და ადგილს?

გათამაშებაში რეგისტრაცია ხდება ოქტომბერ-ნოემბერში (წინასწარ გამოცხადებულ რიცხვებში)

;;